Předchozí projekty

Projekt výstavby domů v Hajanech, který měl 3 fáze: